Waarom een uitvaartverzekering?

Het treffen van een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is een hele zorg minder. Voor uzelf, maar meer nog voor uw familie en vrienden die achterblijven. met een uitvaartverzekering voorkomt u dat ze voor de kosten opdraaien en van alles moeten regelen terwijl hun hoofd daar dan helemaal niet naar staat.

Goed geregeld voor uw nabestaanden

Ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig. En ook al schuiven we die gedachte graag opzij, toch is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Bij de manier waarop, bij de financiële kant en vooral bij wat zo'n uitvaart betekent voor de nabestaanden. Want het treffen van een goede regeling betekent een emotionele en financiële zorg minder. Niet alleen voor uzelf, maar juist ook voor familie en vrienden.

Extra kosten door persoonlijke wensen

Daarbij vinden steeds meer mensen het belangrijk om aan dat afscheid een persoonlijke invulling te geven. Een afscheid dat aansluit op uw manier van leven. Zonder dat uw partner, kinderen of familie daarvoor de praktische zorg op zich hoeven te nemen. Of de kosten moeten dragen. Die persoonlijke wensen brengen vaak extra kosten met zich mee. Nabestaanden kunnen daardoor achteraf met een flinke rekening geconfronteerd worden. Met een goede uitvaartverzekering voorkomt u dat.

Stijgende uitvaartkosten

Vaak wordt er gedacht: "Ach, tegen die tijd is er wel geld". En natuurlijk, we gaan ervan uit dat onze eigen uitvaart nog ver van ons af ligt. Maar dat betekent ook dat de kosten van die uitvaart nog heel wat tijd hebben om te stijgen. Over de afgelopen 20 jaar zijn de uitvaartkosten jaarlijks met 4,5% gestegen. Dit is 1,5 keer harder dan de kostenstijging voor het levensonderhoud! Door zelf een bedrag opzij te zetten komt u tegen de tijd van overlijden waarschijnlijk een flink bedrag tekort. Of u moet steeds in de gaten blijven houden of dat bedrag nog wel toereikend is om de uitvaart mee te betalen. Met een waardevaste uitvaartverzekering bent u er zeker van dat u op het moment van overlijden verzekerd bent voor de dan geldende kosten, ook al blijven deze zo fors stijgen als de afgelopen twintig jaar.

Direct verzekerd voor het volledige bedrag

Bovendien bent u met een uitvaartverzekering vanaf het eerste moment gedekt voor de kosten van de uitvaart. Als u zelf geld opzijzet, is het nog maar de vraag of u op het moment van overlijden al genoeg gespaard heeft.